Ujo Doremino

Hudba je pre deti zdrojom radosti. Prináša im pozitívne emocionálne zážitky, podnecuje

v nich tvorivosť, schopnosť improvizácie.

Preto aj stretnutie s ujom Doreminom prinieslo pre naše deti dopoludnie plné zážitkov a radosti. Deti pomocou čarovnej kocky previedol  svetom rôznych hudobných žánrov.

Deti si zopakovali známe detské piesne.