Svahová šmýkačka a  lezecká stena

 

Vďaka finančnému príspevku zo zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP a z  2 % dane rodičov sa nám podarilo zrealizovať projekt Svahová šmýkačka a lezecká stena, ktoré boli osadené na našom školskom dvore.

Veľké poďakovanie patrí zároveň rodičom a zriaďovateľovi – mestu Vranov nad Topľou, ktorí významnou mierou pomohli pri úprave terénu.

Ď   A  K  U  J   E   M   E