VČELA V ŽIVOTE ČLOVEKA

„Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky životaUž nebudú žiadne včely, žiadne opeľovanie, žiadne rastliny a žiadni ľudia.“

Albert Einstein, 1921

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov vo Vranove pravidelne vyhlasuje výtvarnú súťaž s témou „ Včela v živote človeka“.

Každoročne sa do tejto aktivity zapája aj naša materská škola s výtvarnými aj priestorovými prácami. Výstava detských prác, ktorá sa konala v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou bola spojená aj s besedou a prezentáciou informácií o včelích produktoch ako sú materská kašička, včelí jed, peľ či včelí vosk. Deti prijímali tieto informácie s veľkým záujmom a uvedomili si, aký veľký význam má malá včielka pre celý svet. Z výstavy sme odchádzali o čosi múdrejší.

Veľkú radosť nám urobili 2 ocenenia. 3. miesto za svoju výtvarnú prácu získala Julka Demčová a cenu primátora mesta získala Alžbetka Bohaničová.

Dúfame, že aj o rok pretavia naše deti svoju kreativitu a výtvarný talent do krásnych  „včelích diel“.