4.novembra sa organizujú na Slovensku celonárodné aj lokálne aktivity, ktoré sprevádzajú a podporujú myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku.

          Oslavy prebiehali v týchto dňoch aj v priestoroch našej materskej školy. Neľahká situácia kvôli pandémií skomplikovala prípravu spoločných osláv, museli sme organizáciu prispôsobiť situácii. Aktivity prebiehali v exteriéri MŠ v rámci 2 dní. Oslavy začali v dopoludňajších hodinách spevom hymny Dňa materských škôl a príhovorom pani riaditeľky na školskom dvore. Vysvetlila deťom význam Dňa MŠ a prezradila im aké prekvapenia na nich počas dňa  čakajú. Predstavila úlohy ktoré  plnili na jednotlivých stanovištiach a po ich splnení mali deti možnosť vyskúšať novú šmýkačku a horolezeckú stenu, kde si precvičili  svoju šikovnosť, zručnosť a obratnosť. Na školskom dvore prebiehali súťaže, kde deti dbali na dodržiavanie pravidiel, spolupracovali, pomáhali si. Takáto veselá a zábavná atmosféra sa niesla aj v popoludňajších hodinách, kedy aj rodičia mali možnosť spolu so svojimi deťmi zažiť spoločné popoludnia na školskom dvore a presvedčiť sa o šikovnosti svojich detí. Splnenie úloh deťmi bolo odmenené sladkým prekvapením a diplomom, ktorý si odniesli ako pamiatku na tento deň domov.

      Deti prežívali radosť počas celého Dňa materských škôl, čo prispelo k tvrdeniu, že kolektív detí, rovesníkov a predškolské zariadenia sú dôležitou súčasťou zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa. Aj touto športovo-náučnou aktivitou pedagogickí zamestnanci a deti dokázali, že materská škola, to nie je len „hranie sa“, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelávanie. Verím, že naplníme odkaz grófky Brunswickovej: „Tieto malé deti sa tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“