Ďakujeme všetkým rodičom, ktorý sa pripojili do akcie Krabičky plné lásky

a naplnili krabice od topánok malými darčekmi. Takto potešili na Vianoce seniorov v domove dôchodcov, ale predovšetkým naplnili ich srdcia láskou !

Aj také spoločné malé gesto umožnilo nám

urobiť v tomto ťažkom období  tento svet trochu lepším.