Čo so starými okuliarmi?

Detská organizácia Fénix organizuje zbierku “Okuliare pre Afriku”. Cieľom je odovzdať dioptrické okuliare od darcov, ktorí ich už z rôznych dôvodov nevyužívajú, ľuďom, ktorí ich potrebujú, ale “nezoženú”.Vaše staré okuliare sa vyčistia, zmerajú a pošlú sa do Kene. Dlhé roky tak ešte slúžia ľuďom, ktorí nemajú prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti a ktorým chýbajú ekonomické prostriedky na liečbu zraku.

Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili do zbierky.