V rámci environmentálnej výchovy sme piatok 06.05.2022 pozvali do našej MŠ sokoliara so svojimi krásnymi zverencami – operencami – čiernym krkavcom, myšiakom, kondorom, kuvikom a sokolom. Sokoliarskeho vystúpenia sa zúčastnili deti všetkých tried na našom školskom dvore.

Deti sa oboznámili s ich životom a spôsobom ich rýchleho lovu. Počas prezentácie nám dravce predviedli svoje letové schopnosti. Videli sme krúžiť myšiaka lesného, alebo útočiť sokola rároha na korisť, z veľkej výšky vracajúceho sa k sokoliarovi a poslušný prílet tesne nad hlavami. Deti mohli vtákov vidieť a obdivovať ich sfarbenie z bezprostrednej blízkosti a tí odvážnejší sa nebáli navliecť si rukavicu a vyskúšať si prácu sokoliara.

Celé sokoliarske vystúpenie bolo pre deti veľkým zážitkom plným nových zaujímavých informácií.