Recyklohry

Od 09.05. do 13.05.2022 sa naša materská škola zapojila do akcie Recyklohry. Jej cieľom bolo zvýšiť u detí povedomie o správnom triedení , ukázať im ako sa dajú odpadové materiály využívať pri hre, prečo je dôležité recyklovať a správať sa k príroda zodpovedne.

Do akcie sa zapojili aj rodičia, ktorí doniesli do materskej školy recyklo materiál, z ktorého potom deti v rámci edukačných aktivít tvorili rôzne zvieratká. Tieto zvieratká zdobia priestory našej materskej školy. Vo štvrtok 12.05.2022 sa na školskom dvore všetky deti zúčastnili Recyklo – súťaží. Každé súťažné stanovište bolo taktiež vyrobené z recyklo materiálov – krabíc, plastových pohárov, pet vrchnáčikov a ďalších… Deti zistili, že na hru nepotrebujú len nové hračky, ale zahrať sa dá aj s použitými vecami, ktoré by za normálnych okolností vyhodili do triediaceho koša. V súťažiach si deti precvičili svoju šikovnosť, rýchlosť, obratnosť, ale aj svoje vedomosti o triedení odpadového materiálu. Na záver boli deti ocenené diplomom a sladkou odmenou.