Medzinárodný deň rodiny

     Bol deň matiek, teraz sa blíži deň otcov. Pretože tých sviatkov je v máji a v júni viac, rozhodli sme sa to spojiť do jedného celku a pripravili sme v našej MŠ „Deň rodiny“. Rodina je dôležitou súčasťou každého z nás. Rodičia sú pre svoje dieťa symbolom ochrany a bezpečia.  Všetky deti prirodzene cítia potrebu tráviť čas s oboma rodičmi.

    Tohtoročné motto dňa rodiny znie „Nadýchnime sa“. Tento slogan naznačuje túžbu mnohých rodín konečne sa nadýchnuť po rokoch pandémie. Preto aj aktivity boli presunuté na školský dvor, kde sa rodiny mohli konečne stretnúť a spoločne stráviť čas športom a hrami.

    Pani učiteľky vyzdobili areál školy a pripravili pre deti a ich rodičov rôzne zábavné a súťaživé hry. Popoludní akoby aj slniečko sa chcelo pozrieť na tento skvelý deň. Našu MŠ navštívili naozaj celé rodiny. Nielen rodičia detí, ale i starí rodičia. Na školskom dvore vládla výborná nálada. Každá rodina sa pustila do súťaží s naozajstnou chuťou . Počas súťaží sa vytrvalo tlieskalo a povzbudzovalo. A všetci boli nakoniec so svojím výkonom spokojní. Počasie nám prialo a tak sa naše zábavno-súťaživé popoludnie vydarilo. Veríme, že sme Deň rodiny oslávili v našej materskej škole naozaj originálne v rodinnej pohode a vzájomnom porozumení ako obrovská školská rodina.