Prípravy boli veľké. Pani učiteľky vyzdobili materskú školu pestrofarebnými girlandami, balónmi, ktoré u detí vzbudzovali čoraz väčšiu zvedavosť z prichádzajúceho dňa.
Oslavy MDD začali v triedach zaujímavými aktivitami naplnenými smiechom, zábavou a skvelou náladou. Súčasťou osláv bolo prekvapenie – psovod so svojimi pomocníkmi. Deti si pozreli praktické ukážky ich práce na školskom dvore. Oslavy boli zavŕšené diskotékou s ujom Ľubom. Kto je Ujo Ľubo? Ten, čo má rád deti, má veľký zmysel pre humor, vie peknehrať na hudobných nástrojoch, spievať a rozveseliť všetky detské tváričky! A ani nás veru nesklamal! O tanec, piesne a radosť nebola núdza. MŠ ožila vravou a veselou hudbou. Bola to riadna zábava. Deti spievali, tancovali a hodovali. Na záver si každá trieda urobila vyhodnotenie, a deti dostali sladké odmeny a prekvapenie.
Oslava sa vydarila.  Rozžiarené očká detí a ich úsmev na tvári bolo to najkrajšie, čo sme mohli v ten deň vidieť.