Svetový Deň chleba 16. októbra si deti v MŠ pripomenuli rozprávaním o našej každodennej potravine, ale aj o neľahkej práci poľnohospodárov a pekárov. Deti sa prostredníctvom prezentácie oboznámili o dlhej ceste „OD ZRNKA K CHLEBU.“ Celé sme to zavŕšili pochúťkou – chlebíkom natretým maslom, ktorý si deti samé ozdobili nakrájanou zeleninou, salámou a syrom.

     Na návšteve v pekárni, tety pekárky predškolákom porozprávali o postupe prípravy chleba a pohostili ich sladkými rožkami.