Exkurzia do ,,Múzea lesníctva a Domu ľudových tradícií v Zámutove“

Deti zo žltej triedy a žiaci 1. – 3. ročníka OU SŠI vo Vranove nad Topľou sa 12.10.2022, zúčastnili exkurzie v krásnom prostredí Zámutovských lesov. Navštívili Lesnícke múzeum kde ich čakala prednáška uje lesníka, spoznávanie lesa prostredníctvom prechádzky- lesná pdagogika a nakoniec navštívili Dom ľudových tradícií. Pekné zážitky mali aj z cesty autobusom. Akcia bola financovaná z projektu „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ – Spoločne pre región podporeného vďaka grantovému programu U.S.Steel Košice a Karpatskej nadácie.