Dni materských škôl prebiehali v týchto dňoch aj v priestoroch našej materskej školy. Tohto roku výzdobu školského dvora pripravovali deti našej škôlky. Krásne, pestrofarebné šarkany, ktoré spolu so svojimi učiteľkami zhotovili, rozveselili tváre všetkých hostí. 3. 11. na tradičné jesenné tvorivé dielne si deti na pomoc prizvali rodičov i starých rodičov. Potrebnou výbavou bol ostrý nožík a lyžička. Nesmela chýbať ani dobrá nálada a chuť vytvoriť niečo spoločne ruka v ruke s dedkom, za pomoci babky, či s múdrou radou od mamičky a otecka. Niektoré deti sa premenili na tajomné masky, aby znásobili silu a ducha nadchádzajúcich sviatkov posledného októbrového dňa. Rodičia spolu s deťmi strávili príjemné popoludnie pri vyrezávaní tekvíc dotvorených ďalšími prírodninami. Všetci prejavili svoju tvorivosť a kreativitu a vznikli naozaj krásne jesenné dekorácie, ale i strašidielka a svetlonosi, ktoré skončili ako výrazná a netradičná dekorácia priestoru pred vchodom do budovy školy. A s príchodom tmy sa celá budova školy zahalila do tajuplnosti pod dohľadom svietiacich tekvicových hláv. Každý, kto prechádzal okolo sa pozastavil a sledoval netradičné ozdoby školy. Ďakujeme rodičom za to, že obetovali kúsok zo svojho vzácneho času a prišli medzi nás, aby spolu so svojimi deťmi  strávili príjemné popoludnie.

Ďalší deň 4.11.veselá a zábavná atmosféra sa niesla od rána. Sprievodný program pokračoval hudobno-pohybovými aktivitami v triedach a na školskom dvore sa oslavovalo spevom a tancom. Hudba zahalila každý kútik našej materskej školy.   Deti prežívali ohromnú radosť, Oslava sviatku Dňa materských škôl prispela k poznaniu, že predškolské zariadenia sú naozaj dôležitou súčasťou zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa.