Dňa 25.10.2022 sa naši predškoláci spolu s rodičmi zúčastnili prehliadky športov v športovej hale pri ZŠ juh. Boli prezentované športy, ktoré sú súčasťou aktivít na jednotlivých ZŠ. V priebehu ukážok boli prezentované základné informácie ako je vznik klubu, počet členov, najvýraznejšie úspechy a talenty. Po ukážke športov si mohli niektorý šport, ktorý sa im páči naši predškoláci vyskúšať.