Príď, Mikuláš, príď aj k nám,
nemusíš však chodiť sám.
Vezmi si aj priateľov,
privíta vás celý dom!  

Maličkí aj veľkí, chlapci aj dievky, takmer všetci očakávali  príchod Mikuláša. A veruže sa aj dočkali! Dňa 12. 12. 2022  sme spolu s deťmi privítali Mikuláša a  hudobnú skupinou „Ohnivý kutáč“ v našej materskej škole. Súčasťou skupiny boli dvaja  čerti a speváčka  babka Ježibabka. Spoločne si zatancovali a zaspievali  známe detské ľudové pesničky. Deti pozorne počúvali rozprávanie Mikuláša o jeho dlhej ceste – ceste s darčekmi. Ak si ich chceli zaslúžiť, zaspievali Mikuláškovi piesne, zarecitovali básne. A naozaj – každé dieťa bolo odmenené krásnym darčekom. Deti odchádzali s balíčkami, no hlavne s rozžiarenými očami a srdiečkami naplnenými šťastím zo stretnutia s rozprávkovým a túžobne očakávaným Mikulášom a jeho veselými spoločníkmi.