Vianočná pohľadnica 2022

Naša materská škola sa zapojila do 1. ročníka výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica 2022“, ktorúvyhlásila ZŠ Bernolákova. Súťaž bola zameraná na výtvarné spracovávanie tradičnej vianočnej témy netradičnými výtvarnými technikami.

V Kategórii B- predškoláci získala naša Lenka Kaminská – III. miesto.

Srdečne blahoželáme!