Slávnostné otvorenie projektu „Burza kníh“. Dňa 20.marca 2023 v priestoroch našej MŠ sme slávnostne otvorili „Burzu kníh“ do ktorej nám množstvom kníh prispeli rodičia deti z MŠ. Deti zo ŽT nám pripravili na slávnostné otvorenie program kde nám zarecitovali a predviedli tanec so stuhami. Z dobrovoľného finančného príspevku plánujeme deťom do tried zakúpiť zvukové knihy. Všetkým rodičom srdečne ďakujeme!