Dňa 30.3.2023 sa v Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou uskutočnil program- Integrácia s gráciou 2023 pod záštitou Spojenej školy internátnej vo Vranove nad Topľou zameraný na tvorivú dramatiku a divadelné umenie. Programu sa zúčastnili aj deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím, dospelí a deti z domovov sociálnych služieb, deti a mladí ľudia zo špeciálnych škôl, ale aj gymnazisti a deti z MŠ Okulka. Naše deti, ale aj ostatní účastníci si program veľmi užili a zožali veľkú pochvalu a potlesk. Ďakujeme za možnosť takejto spolupráce, bola to pre nás nová skúsenosť, pri ktorej si deti užívali nielen nácviky ale aj samotné vystúpenie.