Všetci sme kamaráti – návšteva v škôlke

V dňoch 18.4.2023 a 25.4.2023 ukrajinská líderka Mgr. Alexandra Kapranová, špeciálny pedagóg/psychológ  z projektu UNICEF/Liga za duševné zdravie v spolupráci s koordinátorkou ochrany detí pred násilím PaedDr. Janou Staškovou navštívili MŠ Okulka za účelom integrácie  ukrajinských detí do výchovno – vzdelávacieho systému a  poskytnutím potrieb prostredníctvom skupinových aktivít.    Pre deti boli pripravené   zaujímavé výtvarné aktivity s netradičnými výtvarnými technikami a hudobno – pohybové aktivity.  Deti v hre a v tanci  spontánne ukázali,  akí sú kamaráti, ako si vedia pomáhať, ako vedia komunikovať a riešiť bežné situácie.