24. 10. 2023 sa naša trieda zmenila na malé tvorivé dielne. Rodičia a starí rodičia spolu so svojimi detičkami vytvárali nádherné jesenné dekorácie. Bolo to príjemne strávené popoludnie.