Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná farieb a rôznych jesenných plodov. A práve tieto plody jesene sme sa rozhodli využiť pri jesenných tvorivých dielňach, ktoré sa uskutočnili v našej OT dňa 24. októbra. V tento krásny slnečný deň v popoludňajších hodinách zavítali rodičia do našej triedy, aby spolu so svojimi deťmi strávili príjemné popoludnie. Rodičia prejavili svoju tvorivosť a kreativitu a z prírodnín vytvorili krásne jesenné dekorácie, rôzne postavičky, či strašidelných svetlonosov. Na záver sme si z vytvorených produktov urobili výstavku v priestoroch našej šatni. Zároveň sa chceme poďakovať aj rodičom, ktorí svoje jesenné výrobky vytvorili spolu s deťmi doma a priniesli ich do MŠ.