1. novembra sa organizujú na Slovensku celonárodné aj lokálne aktivity, ktoré sprevádzajú a podporujú myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku. Oslavy prebiehali  7.11.2023 aj v priestoroch vyzdobenej materskej školy. Deti prišla pozdraviť svojím programom UsmievAnka. Svojimi pesničkami, tancom a hrami rozžiarila očká všetkých detí. Oslava sviatku Dňa materských škôl prispela k poznaniu, že predškolské zariadenia sú naozaj dôležitou súčasťou zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa.