Dňa 14.11.2023 pri návšteve Hornozemplínskej knižnice deti získali množstvo zaujímavých informácií nielen o stromoch z celého sveta, ale aj o obyvateľoch lesa. V mene všetkých detí ďakujeme zamestnancom knižnice za skvelý výklad.