V utorok 5. decembra 2023 sa naši  predškoláci zúčastnili v MsDK  na  hudobno-zábavnom  programe Pesničkový Mikuláš. V programe plnom piesní a vtipného slova vystupovali Mikuláš, Brumteláš a ďalšie rozprávkové postavičky. Rozžiarené očká našich detí, úsmevy na ich tvárach a radosť, ktorá z nich vyžarovala svedčili o tom, že program sa im veľmi páčil. Pri odchode boli deti obdarované sladkým perníčkom. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Mikulášom a Brumtelášom znova o rok.