Mikuláš v MŠ

Ako každý rok, i tohto roku sme v MŠ spoločne čakali svätého Mikuláša. Mikuláš neobišiel ani našu materskú školu. Prišiel v sprievode svojich pomocníkov. Súčasťou skupiny boli dvaja  čerti a speváčka  babka Ježibabka. Spoločne si zatancovali a zaspievali  známe detské ľudové pesničky. V očiach detí sme videli radosť, v niektorých aj maličký strach. Ako poďakovanie Mikulášovi za návštevu zazneli z detských ústočiek pekné básničky a pesničky. Mikuláš za toto milé vystúpenie odmenil všetky deti mikulášskym balíčkom. Ak budú deti dobré aj po ďalší rok, môžu sa opäť tešiť na túto vzácnu návštevu.