Aj v našej MŠ prebúdzame u deti environmentálne cítenie, učíme ich vnímať prírodu a potrebu chrániť ju a preto aj Deň Zeme je toho každoročnou súčasťou. Tento významný deň našej planéty sme si s deťmi pripomenuli26. 04. prostredníctvom tvorivých a hravých edukačných aktivít, v ktorých spoznávali našu planétu, vyjadrili svoje názory na správanie sa k prírode, starostlivosť o ňu a potrebu jej ochrany. Zhotovili si čelenky i veselú planétu, triedili odpad a spoločne s planétou Zem oslavili jej sviatok. Malí ochranári si upratali školskú záhradu a zapojili sa i do skrášlenia životného prostredia sadením kvetov a stromčekov. Deti sa do aktivít zapojili s veľkým záujmom a pracovným nasadením. Deň Zeme sme si tak spoločne užili v dobrej a veselej nálade s množstvom krásnych zážitkov.