Aktivity školy

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš v MŠ Ako každý rok, i tohto roku sme v MŠ spoločne čakali svätého Mikuláša. Mikuláš neobišiel ani našu materskú školu. Prišiel v sprievode svojich pomocníkov. Súčasťou skupiny boli dvaja  čerti a speváčka  babka Ježibabka. Spoločne si zatancovali a zaspievali ...

preèítajte si viac
Zdobenie stromčeka

Zdobenie stromčeka

Jedinečný „Detský vianočný les“ Aj naša MŠ sa zapojila do výzvy mesta netradičným spôsobom vyzdobiť vianočný stromček. Úlohou bolo, slávnostne vyzdobiť stromček pomocou prírodného materiálu a ozdôb z vyprodukovaného odpadu . Do prípravy ozdôb boli zapojené deti a...

preèítajte si viac
Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš

V utorok 5. decembra 2023 sa naši  predškoláci zúčastnili v MsDK  na  hudobno-zábavnom  programe Pesničkový Mikuláš. V programe plnom piesní a vtipného slova vystupovali Mikuláš, Brumteláš a ďalšie rozprávkové postavičky. Rozžiarené očká našich detí, úsmevy na ich...

preèítajte si viac
Ujo Ľubo – Šípová Ruženka

Ujo Ľubo – Šípová Ruženka

Dňa 15.11.2023 k nám zavítal ujo Ľubo s rozprávkou „Šípková Ruženka“ . V jeho podaní bola známa rozprávka popretkávaná krásnymi pesničkami a deti interaktívne vtiahol do rozprávkového sveta. Úsmev na tvári a rozžiarené očká detí hovorili za všetko. Tešíme sa na ďalší...

preèítajte si viac
Vranovské medové dni

Vranovské medové dni

Dňa 10.11.2023 sme sa zúčastnili na akcii "Vranovské medové dní" v MsDK. Deti si prehĺbili vedomosti o včelách, produktov z medu a ich význame pre človeka. Vo výtvarnej súťaží "Včela v živote človeka" ktorá bola súčasťou tejto akcie, získali deti z oranžovej triedy J....

preèítajte si viac
Deň MŠ pred CVČ

Deň MŠ pred CVČ

V štvrtok 8.11.2023 sme si pred budovu CVČ pripomenuli Deň materských škôl  spolu s deťmi ďalších materských škôl z Vranova. Svojim spevom, tancom a svojimi malými darčekmi rozžiarili tváre okoloidúcich. Pripomenuli všetkým, že budúcnosť je v ich rukách. Nemalo by sa...

preèítajte si viac
Deň MŠ v našej MŠ

Deň MŠ v našej MŠ

novembra sa organizujú na Slovensku celonárodné aj lokálne aktivity, ktoré sprevádzajú a podporujú myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku. Oslavy prebiehali  7.11.2023 aj v priestoroch vyzdobenej materskej školy. Deti prišla pozdraviť svojím programom UsmievAnka....

preèítajte si viac
Jesenné tvorenie

Jesenné tvorenie

Jeseň je krásne obdobie v roku, ktoré ponúka veľa plodov rôznych farieb k jesennej tvorbe. A práve preto sa v týždni 23. 10. - 27.10. 2023  naša materská škola stala tvorivými dielňami, kde rodičia spolu s deťmi kreatívne tvorili. Jesenné dekorácie, postavičky nám na...

preèítajte si viac
Poviem Ti básničku…

Poviem Ti básničku…

Naši dvaja predškoláci z OT Miška Demčová a Janík Koprivňák sa zapojili do októbrovej súťaže v prednese v rámci mesiaca úcty k starším pod názvom "POVIEM TI BÁSNIČKU PRE DEDUŠKA A BABIČKU". Deti sa umiestnili v bronzovom pásme. Našim recitátorom srdečne gratulujeme a...

preèítajte si viac
Zatúlané písmenká

Zatúlané písmenká

V utorok 30. mája sa stretli družstvá 5–6 ročných detí vranovských materských škôl v Materskej škole Juh pri športovo-zábavnom podujatí „Zatúlané písmenká“. Zorganizovali ju členky kabinetu pre predprimárne vzdelávanie pod záštitou mesta Vranov nad Topľou. Hlavným...

preèítajte si viac
Všetci sme kamaráti

Všetci sme kamaráti

Všetci sme kamaráti – návšteva v škôlke V dňoch 18.4.2023 a 25.4.2023 ukrajinská líderka Mgr. Alexandra Kapranová, špeciálny pedagóg/psychológ  z projektu UNICEF/Liga za duševné zdravie v spolupráci s koordinátorkou ochrany detí pred násilím PaedDr. Janou Staškovou...

preèítajte si viac
Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou organizovala 10. ročník výtvarnej sútaže „Lesná zver očami detí“ - v ktorej naša Lara Karpáčová vyhrala 1. miesto v kategórii materské školy. Cenu si prevzala v centre voľného času pri príležitosti...

preèítajte si viac
Burza kníh

Burza kníh

Slávnostné otvorenie projektu "Burza kníh". Dňa 20.marca 2023 v priestoroch našej MŠ sme slávnostne otvorili "Burzu kníh" do ktorej nám množstvom kníh prispeli rodičia deti z MŠ. Deti zo ŽT nám pripravili na slávnostné otvorenie program kde nám zarecitovali a...

preèítajte si viac