Červená trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Učiteľky:

Mgr. Dominika Pastirová

Henrieta Kopková

 

MDD

MDD

Týždeň športu

Týždeň športu

Tyždeň športuPočas „Týźdňa športu“ sa aj  deti z červenej triedy zapájali do spoločných, pohybových aktivít. Zdokonaľovali sa v podliezaní prekážok, precvičovali skok znožmo aj kotúľanie lopty kamarátovi. Na školskom ihrisku zas trénovali odrážanie na detských...