Červená trieda

Trieda 3 – 4 ročných

Učiteľky:

Mgr. Dominika Pastirová

Henrieta Kopková

 

Týždeň športu

Týždeň športu

Tyždeň športuPočas „Týźdňa športu“ sa aj  deti z červenej triedy zapájali do spoločných, pohybových aktivít. Zdokonaľovali sa v podliezaní prekážok, precvičovali skok znožmo aj kotúľanie lopty kamarátovi. Na školskom ihrisku zas trénovali odrážanie na detských...

MDD

MDD

MDD v našej triede