Červená trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Učiteľky:

Mgr. Dominika Pastirová

Henrieta Kopková

 

Vranovské medové dni

Vranovské medové dni

Dňa 10.11.2023 sme sa zúčastnili na akcii "Vranovské medové dní" v MsDK. Deti si prehĺbili vedomosti o včelách, produktov z medu a ich význame pre človeka. Vo výtvarnej súťaží "Včela v živote človeka" ktorá bola súčasťou tejto akcie, získali deti z oranžovej triedy J....