Dajme spolu gól

Cieľ projektu:

  • Vytvorenie pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal pre deti na materských školách pod vedením športového odborníka – trénera s platnou futbalovou licenciou- Dávida Kulmana
  • Realizované aktivity 1-krát v kalendárnom týždni v trvaní od 30 do 45 minút v čase od 10.00 hod do 10.45 hod. v triede predškolákov – Modrá trieda.