Modrá trieda

Trieda 2 – 3 ročných

Učiteľky:

Jana Filipeková

Mgr. Viera Banďošová

Bc. Mariana Petrušová

Mgr. Anna Gajdošová