Modrá trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Učiteľky:

Jana Filipeková

Mgr. Viera Banďošová