Triedy

Červená trieda

Trieda 3 – 4 ročných

Žltá trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Oranžová trieda

Trieda 4 – 6 ročných

Modrá trieda

Trieda 2 – 3 ročných

Zelená trieda

Trieda 3 – 4 ročných