Zelená trieda

Trieda 4- 5 ročných

Učiteľky:

Emília Nováková

Mgr. Mária Malá

Mgr. Mária Lukáčová

 

Jesenné tvorenie

Jesenné tvorenie

24. 10. 2023 sa naša trieda zmenila na malé tvorivé dielne. Rodičia a starí rodičia spolu so svojimi detičkami vytvárali nádherné jesenné dekorácie. Bolo to príjemne strávené popoludnie.