Žltá trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Učiteľky:

PaeDr. Jozefína Dlugošová

Eva Kmecová

 

 

Poviem ti básničku

Poviem ti básničku

Nášmu Matejovi Sujovi z oranžovej triedy a Lenke Kaminskej zo žltej triedy ďakujeme za reprezentáciu našej MŠ na recitačnej súťaži „ Poviem ti básničku pre dedka a babičku“ ktorá sa uskutočnila v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove. Srdečne blahoželáme Matejkovi ku...