Aktivity školy

Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej školePríď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám. Vezmi si aj priateľov, privíta vás celý dom!             Ani tento rok Mikuláš neobišiel našu MŠ. Zazvonili rolničky a anjelské zvončeky a deti už z ďaleka videli prichádzať Mikuláša  so...

preèítajte si viac
Láska v krabici

Láska v krabici

Láska v krabiciDajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí.             V dňoch 4. a 7. decemra 2020 deti MŠ Okulka spolu s rodičmi pripravili pre seniorov a deti z detského domova, množstvo drobných...

preèítajte si viac
Deň materských škôl

Deň materských škôl

Deň materských škôlDeň materských škôl            Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829, kedy bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska a to v Banskej Bystrici zakladateľkou grófkou Máriou...

preèítajte si viac
Poznávame vesmír

Poznávame vesmír

Návšteva z hvezdárneDňa 17.02.2020 k nám  zavítali zamestnanci hvezdárne, ktorí predškolákom priblížili hravou formou planéty slnečnej sústavy. Dozvedeli sa  zaujímavosti o jednotlivých planétach, porovnávali ich veľkosť, farby, vlastnosti a ich usporiadanie...

preèítajte si viac
Stretnutie ZŠ a MŠ

Stretnutie ZŠ a MŠ

Stretnutie rodičov predškolákov s učiteľkami základnej školy Dňa 06.02.2020 sa stretli rodičia predškolákov našej školy s učiteľkami prvého ročníka Základnej školy Juh vo Vranove . Vo veľmi príjemnej atmosfére pani učiteľky vysvetlili rodičom spôsob vyučovania...

preèítajte si viac
Korčuľovanie

Korčuľovanie

Korčuľovanie s rodičmi V nedeľu 26.1.2020 v STD Aréne strávili deti so svojimi rodičmi a učiteľkami príjemné dopoludnie.  

preèítajte si viac
Od Ondreja do troch kráľov

Od Ondreja do troch kráľov

Ľudovými tradíciami v období Od Ondreja do troch kráľov sa nám predstavila červená trieda 13.12.2019. Magický čarovný čas a celé sviatočné obdobie až do konca roka je priam opradené rôznymi prísloviami, porekadlami a pranostikami našich starých materí. Niektoré platia...

preèítajte si viac
Mikuláš v našej MŠ

Mikuláš v našej MŠ

Mikulášska návšteva v MŠ Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali príchod Mikuláša.            9. decembra sa zhromaždili v jednej triede a načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. Keď zvonček zaznel, do triedy vstúpili pomocníci anjelici,...

preèítajte si viac
Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš V piatok 6. decembra 2019 sa naši  predškoláci zúčastnili v MsDK  na  hudobno-zábavnom  programe Pesničkový Mikuláš. V programe plnom piesní a vtipného slova Mikuláš, Brumteláš a ďalšie rozprávkové postavičky poučili naše deti o škodlivosti častého...

preèítajte si viac
Plody jesene

Plody jesene

V týchto nádherných jesenných dňoch sme si spolu s rodičmi skrášlili aj našu materskú školu rôznymi výtvormi zo sezónneho ovocia a zeleniny. A výtvory to boli naozaj skvostné. Odmenou bola ochutnávka zeleninových a ovocných dobrôt, ktoré pripravili deti spolu so...

preèítajte si viac
Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športuEurópsky týždeň športu je iniciatíva európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej európe. Európsky týždeň športu sme podporili aj v našej materskej škole. Športu a športovým aktivitám sme sa venovali počas celého týždňa, ale vo...

preèítajte si viac
Predškoláci

Predškoláci

PredškoláciPosledný júnový týždeň v našej MŠ bol výnimočný . Bol venovaný našim predškolákom zo žltej a oranžovej triedy.Vyvrcholením bola rozlúčkový deň predškolákov s MŠ, ktorý sa začal na školskom dvore. Program bol pestrý. Striedali sa piesne, básne na rozlúčku. V...

preèítajte si viac
Cvičný požiarny poplach

Cvičný požiarny poplach

Cvičný požiarny poplachDňa 07.06.2019 bol v našej materskej škole vyhlásený cvičný požiarny poplach. Požiarné cvičenie bolo zamerané na vykonanie evakuácie detí, učiteliek, upratovačiek a kuchárok z objektu MŠ. Oheň bol imitovaný neškodným dymom s vôňou jahôd. Deti...

preèítajte si viac
Oslava MDD

Oslava MDD

Oslava MDD Dňa 12.06.2019 do našej MŠ zavítal aj tento úžasný pán, šašo DeTom, ktorý pri príležitosti oslavy sviatku MDD zabával deti celé dopoludnie hudbou, tancom a svojou bublinovou show. Domov si deti odnášali okrem darčeka od šaša aj dobrú náladu a skvelé zážitky...

preèítajte si viac