Zelená trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Učiteľky:

Emília Nováková

Mgr. Mária Malá

Mgr. Mária Lukáčová

 

Pokusy

Pokusy

Nové pokusy napríklad aj s obyčajným papierom deti vždy zaujímajú.

Povolania

Povolania

Na vychádzke sa nám podarilo vidieť zaujímavé povolania.

Pozorujeme prírodu

Pozorujeme prírodu

Občas sa nám podarí nájsť v prírode zaujímavých tvorov. Deti si slimáka poriadne preskúmali a pozorovali jeho pohyby.

Grafomotorika

Grafomotorika

Grafomotorika  Naších budúcich predškolákov pripravujeme na písanie aj takto...

Pokusy s vodou

Pokusy s vodou

Pokusy s vodou  Deti vyrábali farebú vodu a nalievali ju do formičiek. Farebú vodu vyložili na okno a čakali kedy sa premení na ľad. Počasie im však neprialo preto museli formičky s vodou dať do mrazničky.

Tieňové divadlo

Tieňové divadlo

Tieňové divadlo Pokusy so svetlom a tieňom si deti vyskúšali už minule. Tieňové divadlo bolo pre nich zábavé a zároveň aj poučné.

Karnevalová reťaz

Karnevalová reťaz

Karnevalová reťaz Deti samostatne strihali po čiare a lepili papierové prúžky. Podarilo sa im vyrobiť krásnu karnevalovú reťaz, ktorou sme vyzdobili našu triedu.