Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatíva európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej európe.

Európsky týždeň športu sme podporili aj v našej materskej škole. Športu a športovým aktivitám sme sa venovali počas celého týždňa, ale vo štvrtok 26. 9. 2019 sa deti všetkých naších tried zapojili do spoločných súťaží. Keďže nám počasie neprialo a vonku pršalo súťažili sme v triedach. Pre deti boli pripravené rôzne športové disciplíny: hod horným oblúkom, chôdza po lane, hod lasom v hre na kovbojov, udržiavanie rovnováhy na balančnej doske, plazenie popod prekážky a chôdza po vyvýšenej rovine.

Podujatie malo u detí veľký úspech, ukázala sa u nich chuť športovať a hýbať sa.