Hudobné hry: „Pesničkový svet“

Cieľom spoločného projektu našej MŠ so Súkromnou základnou umeleckou školou vo Vranove nad Topľou je pomocou hudobných hier priblížiť predškolákom svet hudby.

Čas:    

Vyučujúca:  

Zoznam detí :