Hudobné hry: „Pesničkový svet“

Cieľom spoločného projektu našej MŠ so Súkromnou základnou umeleckou školou vo Vranove nad Topľou je pomocou hudobných hier priblížiť predškolákom svet hudby.

Čas:    každý pondelok o 15.15 hod. do 15.45 hod.

Vyučujúca:  Vilma Krauspeová

Zoznam detí : modrá trieda   5-6 ročné deti  – 17 detí