Nášmu Matejovi Sujovi z oranžovej triedy a Lenke Kaminskej zo žltej triedy ďakujeme

za reprezentáciu našej MŠ na recitačnej súťaži „ Poviem ti básničku pre dedka a babičku“ ktorá sa uskutočnila v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove.

Srdečne blahoželáme Matejkovi ku krásnemu 1.miestu a Lenke ku 3.miestu.