1. septembra 2022 uplynulo 70 rokov od chvíle, keď vo Vranove nad Topľou začalo písať
históriu štátne slovenské gymnázium. Súčasťou osláv tohto výročia bola aj spoločná aktivita
študentov gymnázia a našich predškolákov zo ŽT . Spoločné hry priniesli aj pre naše deti
veľa zábavy a smiechu a pre gymnazistov spomienky na krásne bezstarostné časy strávené
v materskej škole. Prajeme Gymnáziu Cyrila Daxnera ešte veľa úspešných rokov.