V utorok 30. mája sa stretli družstvá 5–6 ročných detí vranovských materských škôl v Materskej škole Juh pri športovo-zábavnom podujatí „Zatúlané písmenká“.

Zorganizovali ju členky kabinetu pre predprimárne vzdelávanie pod záštitou mesta Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom bolo spojiť zábavnou formou vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti so športovými aktivitami a stráviť spoločne predpoludnie s rovesníkmi z iných materských škôl.