Tancuj, tancuj“

Deti v našej MŠ spoznávajú kultúrne dedičstvo cez piesne, zvyky, obyčaje ktoré im počas roka učiteľky sprostredkúvajú vzhľadom na aktuálne ročné obdobie. Preto sa 19.3.2024 v našej MŠ uskutočnila celoškolská akcia s názvom ,,Tancuj, tancuj“ ktorá bola spojená s prehliadkou tanca a spevu ľudovej piesne. Deti z jednotlivých tried vystúpili so svojím krátkym programom v ktorom predviedli najkrajšie detské ľudové pásma, spevy a tance. V priestoroch MŠ učiteľky pripravili výstavu ľudových tradícii. Vystavené predmety dennej potreby, výšivky, ktoré mali kedysi gazdiné na stenách v kuchyni, starodávne poľnohospodárske náradie, vybavenie kuchyne deťom priblížili a ukázali, ako sa kedysi žilo. Deti mali možnosť zoznámiť sa s odevom, ktorý nosili ľudia kedysi. Na záver boli všetci vystupujúci odmenení veľkým potleskom a zaslúženou odmenou.