Učiteľky

Červená trieda

Mgr. Dominika Pastirová

Henrieta Kopková

 

Modrá trieda

 

Mgr. Viera Banďošová

Mgr. Anna Gajdošová

 

Žltá trieda

PaeDr. Jozefína Dlugošová

Eva Kmecová

Bc. Mariana Petrušová

 

Oranžová trieda

Jana Benčová

Gabriela Kopková

Zelená trieda

Emília Nováková

Mgr. Mária Malá

Mgr. Mária Lukáčová