Učiteľky

Červená trieda

Gabriela Višňovská

Henrieta Kopková

 

Modrá trieda

Jana Filipeková

Mgr. Viera Banďošová

 

Žltá trieda

Bc. Alena Dudová

Eva Kmecová

 

Oranžová trieda

Jana Benčová

Gabriela Kopková

Zelená trieda

Emília Nováková

Mgr. Mária Malá

Mgr. Mária Lukáčová