Oranžová trieda

Trieda 2 – 3 ročných

Učiteľky:

Jana Benčová

Gabriela Kopková

 

Jesenná vychádzka

Jesenná vychádzka

V rámci vychádzky deti pozorovali meniacu sa prírodu na jeseň, vyhľadávali plody a rastliny a zapojili sa do pohybových hier.

Vranovské medové dni

Vranovské medové dni

Dňa 11.10. 2019 sa predškoláci zúčastnili výstavy ,,Vranovské medové dni“. Mali možnosť ochutnať rôzne medy aj netradičné, ako bol jahodový, zázvorový či nutelový, spoznať rôzne pomôcky včelárov či rôzne úle. Súčasťou bola aj výstava výtvarných prác na ktorej získala...

Ovocno-zeleninový týždeň

Ovocno-zeleninový týždeň

V rámci tohto týždňa pripravovali rodičia s deťmi kreatívne výrobky z plodov jesene, ktoré boli vystavené na spoločnej výstave všetkých tried v priestoroch školy. Deti im na oplátku pripravili zeleninovo-ovocný šalát a pozvali rodičov na ochutnávku do triedy. Celý...

Tvorivosť predškolákov

Tvorivosť predškolákov

Cieľom aktivity bolo z jednoduchých kúskov papiera vytvoriť ľubovoľný obrázok podľa vlastnej fantázie. Niektoré nápady boli naozaj kreatívne.

Hravá matematika

Hravá matematika

Cieľom prípravy na základnú školu je naučiť deti počítať hravou formou, manipuláciou s predmetmi. Predškoláci riešia rôzne matematické úlohy, aby prechod na základnú školu bol pre nich plynulý.

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Pri pobyte vonku realizujeme s deťmi cielené edukačné aktivity, ako sú pohybové hry, pozorovanie, výtvarná výchova, pracovná výchova, šport, dopravná výchova, ale doprajeme deťom aj hry podľa vlastného výberu.

Prvé dni v MŠ

Prvé dni v MŠ

Prvé dni v MŠ sa niesli v znamení adaptácie pre nové deti, spoznávaní prostredia a režimu a vzájomnom spoznávaní sa.