Vranov nad Topľou

Sme jediná materská škola v okrese, ktorá má vlastný bazén a poskytuje predplaveckú prípravu aj iným MŠ. Materská škola je päťtriedna a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deťom s dodatočným odloženým plnením povinnej školskej dochádzky a deťom s individuálnou integráciou.

 

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

OZNAMY

MIMORIADNE PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
sa naďalej prerušuje vyučovanie
na všetkých školách a prevádzkach školských zariadení
od 30.03.2020 až do odvolania.

 ———————————————————————–

Upozornenie pre rodičov

Rodičia, ktorí si chcú vyzdvihnúť veci svojich detí z MŠ
( prezuvky, pyžamo, úbor, pracovné zošity
 môžu tak urobiť  06.05.2020 (streda)
od 9,00 hod. do 11,00 hod.

   ———————————————————————–

Obraciame sa na Vás s prosbou
o darovanie 2% z daní
na podporu rozvoja našej – vašej materskej školy prostredníctvom nášho Rodičovského združenia pri MŠ Okulka .

Za príspevky Vám v mene celého kolektívu MŠ, ako aj v mene detí,  pre ktoré sú určené

Ď A K U J E M E.
 

  ———————————————————————–

Zápis detí do MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou

 Riaditeľstvo MŠ Okulka 21 vo Vranove nad Topľou  oznamuje, že v dňoch

 od  04. 05. 2020 (pondelok)  do  07. 05. 2020 (štvrtok)

od 8,00 hod. – 11,00 hod.

 

sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021.

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť na web–sídle školy v priečinku dokumenty.
 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
 • Zápis sa uskutoční v priestoroch MŠ s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rodič musí mať rúško, dodržiavať 2 – metrový odstup, vstupovať po jednom do miestnosti a mať rukavice).
 • V žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Dieťa bude prijaté  na adaptačný pobyt.

Prednostne sú prijímané:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom  plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • bydlisko v blízkosti MŠ,
 • deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
 • poradie podania žiadosti o prijatie do MŠ,
 • v prípade dostatku kapacitných možností výnimočné prijatie aj detí mladších ako 3 roky,
 • u detí mladších ako 3 roky ovládanie základných sebaobslužných návykov,
 • nástup dieťaťa  od  09. 2020.

 Emília Nováková
riaditeľka školy

ADRESA

OKULKA 21
09301 Vranov nad Topľou

Prevádzka školy

od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Telefón a Email

057 4431389
msokulkavv@mail.t-com.sk

Číslo účtu na úhradu školného

SK6702000000001636533659

Variabilný symbol: 170

v

Aktuality

Vianočný darček

Vianočný darček

Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou a.s., sa rozhodol v tomto predvianočnom období, podporiť pohybovú kultúru detí formou „daru“ v podobe 25 mini lôpt. Deti sa z loptičiek veľmi potešili a hneď ich v triedach aj vyskúšali.

preèítajte si viac
Výtvarná súťaž Ochranárik

Výtvarná súťaž Ochranárik

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila: VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“. V kategórii...

preèítajte si viac
Poviem ti básničku pre deduška

Poviem ti básničku pre deduška

28.10.2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila 2.ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom: „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“ Z našej MŠ sa do súťaže zapojili Matúš Hreha, ktorý obsadil 2.miesto, Larka Mattová...

preèítajte si viac
Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Na 1. ročníku výtvarnej súťaže s témou ,,Včely a včelár očami detí“, získala v kategórii MŠ, 2. miesto Vivien Smetanová z oranžovej triedy pod vedením p. uč. Mgr. Emílie Maščukovej. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reperezentáciu!

preèítajte si viac
ĎAKUJEME!!!

ĎAKUJEME!!!

ĎAKUJEME!!!Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu. Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník,...

preèítajte si viac
Poďakovanie

Poďakovanie

Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy, ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať a stále vylepšovať našu materskú školu.  mesto Vranov nad Topľou

preèítajte si viac

detí

Akcíí počas roka

tried

rokov sa staráme o deti