Aktivity školy

Ukážka výcviku policajných psov

Ukážka výcviku policajných psov

Ukážka výcviku policajných psov  Štvrtok 24.06.2021 sme prežili vzrušujúci zážitok v spoločnosti dvoch krásnych policajných psíkov, ktorí nám predviedli ich ťažkú a dôležitú prácu v teréne. Deti mali taktiež možnosť spoznať náročnú a nebezpečnú prácu ich skvelých...

preèítajte si viac
Sadenie dubov na školskom dvore

Sadenie dubov na školskom dvore

Sadenie dubov na školskom dvore  Piatok 18.06.2021 deti MŠ spoločne s p. Fuňákom prispeli do našej stromčekovej škôlky novým príspevkom v podobe maličkých dubov vypestovaných z maličkého semienka. Deti predškolského veku sa o tieto nové dubové ,,bábätká“ dennodenne s...

preèítajte si viac
Hudobná škola uja Doremina

Hudobná škola uja Doremina

Hudobná škola uja Doremina jún sa niesol v hudobnom duchu, tancovalo sa spievalo a hralo. Milý ujo Doremino nás poctil svojou návštevou a vyčaroval úsmev na tvárach našich detí.

preèítajte si viac
Výtvarný Vranov

Výtvarný Vranov

Detský výtvarný Vranov 2021 júna 2021 boli na slávnostnej vernisáži vo výstavnej sieni HZOS odovzdané diplomy a ceny z okresnej súťaže Detský výtvarný Vranov do ktorej sme sa zapojili aj my a boli sme úspešní. MŠ – diplom a cena Ľuba Paľa: 1.miesto – Tamarka Dudová,...

preèítajte si viac
Priebeh rekonštrukcie

Priebeh rekonštrukcie

Priebeh rekonštrukcie šatní a kúpeľníRekonštrukcia sociálnych zariadení     Počas 3 mesiacov bola realizovaná v našej MŠ rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v 5 triedach. Pôvodné sociálne zariadenia boli v nevyhovujúcom hygienickom a technickom stave. Predmetom...

preèítajte si viac
Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej školePríď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám. Vezmi si aj priateľov, privíta vás celý dom!             Ani tento rok Mikuláš neobišiel našu MŠ. Zazvonili rolničky a anjelské zvončeky a deti už z ďaleka videli prichádzať Mikuláša  so...

preèítajte si viac
Láska v krabici

Láska v krabici

Láska v krabiciDajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí.             V dňoch 4. a 7. decemra 2020 deti MŠ Okulka spolu s rodičmi pripravili pre seniorov a deti z detského domova, množstvo drobných...

preèítajte si viac
Deň materských škôl

Deň materských škôl

Deň materských škôlDeň materských škôl            Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829, kedy bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska a to v Banskej Bystrici zakladateľkou grófkou Máriou...

preèítajte si viac
Poznávame vesmír

Poznávame vesmír

Návšteva z hvezdárneDňa 17.02.2020 k nám  zavítali zamestnanci hvezdárne, ktorí predškolákom priblížili hravou formou planéty slnečnej sústavy. Dozvedeli sa  zaujímavosti o jednotlivých planétach, porovnávali ich veľkosť, farby, vlastnosti a ich usporiadanie...

preèítajte si viac
Stretnutie ZŠ a MŠ

Stretnutie ZŠ a MŠ

Stretnutie rodičov predškolákov s učiteľkami základnej školy Dňa 06.02.2020 sa stretli rodičia predškolákov našej školy s učiteľkami prvého ročníka Základnej školy Juh vo Vranove . Vo veľmi príjemnej atmosfére pani učiteľky vysvetlili rodičom spôsob vyučovania...

preèítajte si viac
Korčuľovanie

Korčuľovanie

Korčuľovanie s rodičmi V nedeľu 26.1.2020 v STD Aréne strávili deti so svojimi rodičmi a učiteľkami príjemné dopoludnie.  

preèítajte si viac
Od Ondreja do troch kráľov

Od Ondreja do troch kráľov

Ľudovými tradíciami v období Od Ondreja do troch kráľov sa nám predstavila červená trieda 13.12.2019. Magický čarovný čas a celé sviatočné obdobie až do konca roka je priam opradené rôznymi prísloviami, porekadlami a pranostikami našich starých materí. Niektoré platia...

preèítajte si viac