Aktivity školy

Priebeh rekonštrukcie

Priebeh rekonštrukcie

Priebeh rekonštrukcie šatní a kúpeľníRekonštrukcia sociálnych zariadení     Počas 3 mesiacov bola realizovaná v našej MŠ rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v 5 triedach. Pôvodné sociálne zariadenia boli v nevyhovujúcom hygienickom a technickom stave. Predmetom...

preèítajte si viac
Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej školePríď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám. Vezmi si aj priateľov, privíta vás celý dom!             Ani tento rok Mikuláš neobišiel našu MŠ. Zazvonili rolničky a anjelské zvončeky a deti už z ďaleka videli prichádzať Mikuláša  so...

preèítajte si viac
Láska v krabici

Láska v krabici

Láska v krabiciDajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí.             V dňoch 4. a 7. decemra 2020 deti MŠ Okulka spolu s rodičmi pripravili pre seniorov a deti z detského domova, množstvo drobných...

preèítajte si viac
Deň materských škôl

Deň materských škôl

Deň materských škôlDeň materských škôl            Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829, kedy bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska a to v Banskej Bystrici zakladateľkou grófkou Máriou...

preèítajte si viac
Poznávame vesmír

Poznávame vesmír

Návšteva z hvezdárneDňa 17.02.2020 k nám  zavítali zamestnanci hvezdárne, ktorí predškolákom priblížili hravou formou planéty slnečnej sústavy. Dozvedeli sa  zaujímavosti o jednotlivých planétach, porovnávali ich veľkosť, farby, vlastnosti a ich usporiadanie...

preèítajte si viac
Stretnutie ZŠ a MŠ

Stretnutie ZŠ a MŠ

Stretnutie rodičov predškolákov s učiteľkami základnej školy Dňa 06.02.2020 sa stretli rodičia predškolákov našej školy s učiteľkami prvého ročníka Základnej školy Juh vo Vranove . Vo veľmi príjemnej atmosfére pani učiteľky vysvetlili rodičom spôsob vyučovania...

preèítajte si viac
Korčuľovanie

Korčuľovanie

Korčuľovanie s rodičmi V nedeľu 26.1.2020 v STD Aréne strávili deti so svojimi rodičmi a učiteľkami príjemné dopoludnie.  

preèítajte si viac
Od Ondreja do troch kráľov

Od Ondreja do troch kráľov

Ľudovými tradíciami v období Od Ondreja do troch kráľov sa nám predstavila červená trieda 13.12.2019. Magický čarovný čas a celé sviatočné obdobie až do konca roka je priam opradené rôznymi prísloviami, porekadlami a pranostikami našich starých materí. Niektoré platia...

preèítajte si viac
Mikuláš v našej MŠ

Mikuláš v našej MŠ

Mikulášska návšteva v MŠ Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali príchod Mikuláša.            9. decembra sa zhromaždili v jednej triede a načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. Keď zvonček zaznel, do triedy vstúpili pomocníci anjelici,...

preèítajte si viac
Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš V piatok 6. decembra 2019 sa naši  predškoláci zúčastnili v MsDK  na  hudobno-zábavnom  programe Pesničkový Mikuláš. V programe plnom piesní a vtipného slova Mikuláš, Brumteláš a ďalšie rozprávkové postavičky poučili naše deti o škodlivosti častého...

preèítajte si viac
Plody jesene

Plody jesene

V týchto nádherných jesenných dňoch sme si spolu s rodičmi skrášlili aj našu materskú školu rôznymi výtvormi zo sezónneho ovocia a zeleniny. A výtvory to boli naozaj skvostné. Odmenou bola ochutnávka zeleninových a ovocných dobrôt, ktoré pripravili deti spolu so...

preèítajte si viac
Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športuEurópsky týždeň športu je iniciatíva európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej európe. Európsky týždeň športu sme podporili aj v našej materskej škole. Športu a športovým aktivitám sme sa venovali počas celého týždňa, ale vo...

preèítajte si viac
Predškoláci

Predškoláci

PredškoláciPosledný júnový týždeň v našej MŠ bol výnimočný . Bol venovaný našim predškolákom zo žltej a oranžovej triedy.Vyvrcholením bola rozlúčkový deň predškolákov s MŠ, ktorý sa začal na školskom dvore. Program bol pestrý. Striedali sa piesne, básne na rozlúčku. V...

preèítajte si viac