Recyklohry

Recyklohry

  Recyklohry Od 09.05. do 13.05.2022 sa naša materská škola zapojila do akcie Recyklohry. Jej cieľom bolo zvýšiť u detí povedomie o správnom triedení , ukázať im ako sa dajú odpadové materiály využívať pri hre, prečo je dôležité recyklovať a správať sa k príroda...
Sokoliari v MŠ

Sokoliari v MŠ

V rámci environmentálnej výchovy sme piatok 06.05.2022 pozvali do našej MŠ sokoliara so svojimi krásnymi zverencami – operencami – čiernym krkavcom, myšiakom, kondorom, kuvikom a sokolom. Sokoliarskeho vystúpenia sa zúčastnili deti všetkých tried na našom...
Zbierka hračiek pre ukrajinské deti

Zbierka hračiek pre ukrajinské deti

Milí rodičia a priatelia,  chceme sa Vám poďakovať, že ste sa zapojili do zbierkyhračiek pre ukrajinské deti. Hračky mali u detí obrovskýúspech, rozdávali sa priamo na hranici. Spoločne smerozžiarili smutné detské očká a to bolo našim cieľom. Ďakujeme Vám z celého...
Lucie

Lucie

13. 12. deti zo žltej triedy aj s p. učiteľkou Kmecovou chodili v bielych šatách s pomúčenou tvárou  a vymeteli všetky kúty stien husím pierkom od...
Okuliare pre Afriku

Okuliare pre Afriku

Čo so starými okuliarmi? Detská organizácia Fénix organizuje zbierku “Okuliare pre Afriku”. Cieľom je odovzdať dioptrické okuliare od darcov, ktorí ich už z rôznych dôvodov nevyužívajú, ľuďom, ktorí ich potrebujú, ale “nezoženú”.Vaše staré okuliare sa vyčistia,...