Recyklohry

Recyklohry

  Recyklohry Od 09.05. do 13.05.2022 sa naša materská škola zapojila do akcie Recyklohry. Jej cieľom bolo zvýšiť u detí povedomie o správnom triedení , ukázať im ako sa dajú odpadové materiály využívať pri hre, prečo je dôležité recyklovať a správať sa k príroda...