Medové dni

Medové dni

Vranovské medové dni  11.10.2019 sme spolu s deťmi navštívili MsKD vo Vranove n.T., kde sa v dopoludňajších hodinách konala akcia „Medové dni“. Deti mali možnosť zúčastniť sa prednášky o živote včely, vidieť rôzne druhy úľov, ale najviac  sa im páčila ochutnávka...
Jesenná turistika

Jesenná turistika

Jesenná turistika  Využili sme ešte posledné jesenné, slnečné dni a spolu sme sa vybrali do lesa. Pozorovali sme ako sa zmenila príroda v tomto ročnom období. Súťažili, ktoré družstvo ako prvé nájde v lese všetky prírodniny a správne ich uloží do „prírodnej truhlice“....
Plody jesene

Plody jesene

Plody jesene Počas školskej akcie „Plody jesene“,  rodičia spolu s deťmi vytvorili  krásne jesenné dekorácie z ovocia, zeleniny, lístia a gaštanov, ktoré boli vystavené na spoločnej výstavke v priestoroch našej MŠ. Deti boli naozaj usilovné a spolu s p. uč. Barnovou...