Všetci sme kamaráti

Všetci sme kamaráti

Všetci sme kamaráti – návšteva v škôlke V dňoch 18.4.2023 a 25.4.2023 ukrajinská líderka Mgr. Alexandra Kapranová, špeciálny pedagóg/psychológ  z projektu UNICEF/Liga za duševné zdravie v spolupráci s koordinátorkou ochrany detí pred násilím PaedDr. Janou Staškovou...
Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou organizovala 10. ročník výtvarnej sútaže „Lesná zver očami detí“ – v ktorej naša Lara Karpáčová vyhrala 1. miesto v kategórii materské školy. Cenu si prevzala v centre voľného času pri príležitosti...
Burza kníh

Burza kníh

Slávnostné otvorenie projektu „Burza kníh“. Dňa 20.marca 2023 v priestoroch našej MŠ sme slávnostne otvorili „Burzu kníh“ do ktorej nám množstvom kníh prispeli rodičia deti z MŠ. Deti zo ŽT nám pripravili na slávnostné otvorenie program kde nám...
Vianočná pohľadnica

Vianočná pohľadnica

Vianočná pohľadnica 2022 Naša materská škola sa zapojila do 1. ročníka výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica 2022“, ktorúvyhlásila ZŠ Bernolákova. Súťaž bola zameraná na výtvarné spracovávanie tradičnej vianočnej témy netradičnými výtvarnými technikami. V Kategórii B-...