Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš v MŠ Ako každý rok, i tohto roku sme v MŠ spoločne čakali svätého Mikuláša. Mikuláš neobišiel ani našu materskú školu. Prišiel v sprievode svojich pomocníkov. Súčasťou skupiny boli dvaja  čerti a speváčka  babka Ježibabka. Spoločne si zatancovali a zaspievali ...
Zdobenie stromčeka

Zdobenie stromčeka

Jedinečný „Detský vianočný les“ Aj naša MŠ sa zapojila do výzvy mesta netradičným spôsobom vyzdobiť vianočný stromček. Úlohou bolo, slávnostne vyzdobiť stromček pomocou prírodného materiálu a ozdôb z vyprodukovaného odpadu . Do prípravy ozdôb boli zapojené deti a...
Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš

V utorok 5. decembra 2023 sa naši  predškoláci zúčastnili v MsDK  na  hudobno-zábavnom  programe Pesničkový Mikuláš. V programe plnom piesní a vtipného slova vystupovali Mikuláš, Brumteláš a ďalšie rozprávkové postavičky. Rozžiarené očká našich detí, úsmevy na ich...
Ujo Ľubo – Šípová Ruženka

Ujo Ľubo – Šípová Ruženka

Dňa 15.11.2023 k nám zavítal ujo Ľubo s rozprávkou „Šípková Ruženka“ . V jeho podaní bola známa rozprávka popretkávaná krásnymi pesničkami a deti interaktívne vtiahol do rozprávkového sveta. Úsmev na tvári a rozžiarené očká detí hovorili za všetko. Tešíme sa na ďalší...
Deň MŠ pred CVČ

Deň MŠ pred CVČ

V štvrtok 8.11.2023 sme si pred budovu CVČ pripomenuli Deň materských škôl  spolu s deťmi ďalších materských škôl z Vranova. Svojim spevom, tancom a svojimi malými darčekmi rozžiarili tváre okoloidúcich. Pripomenuli všetkým, že budúcnosť je v ich rukách. Nemalo by sa...