Priebeh rekonštrukcie

Priebeh rekonštrukcie

Priebeh rekonštrukcie šatní a kúpeľní Rekonštrukcia sociálnych zariadení     Počas 3 mesiacov bola realizovaná v našej MŠ rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v 5 triedach. Pôvodné sociálne zariadenia boli v nevyhovujúcom hygienickom a technickom stave....